Cottbus |
opened: 18-07-1903 | networklength: 23.7 km | power: ? V
operator: Cottbusverkehr GmbH
Trams Latest update: 11-05-2020
# Type Arrangement Manuf. System Built Length Width Output Speed Weight Notes
51, 57, 59,
60, 62-65
KT4D 4xGel2ER ČKD ? 1990 18.110 2.200 4x45 55 or 65 20,3 out of service
66, 67 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1990 18.110 2.200 4x45 65 20,3 ex Erfurt 544, 546 (1991), out of service
109 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1985 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 9 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1994), ex Berlin 219.417 (1989)
129 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1983 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 29 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1993)
130 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1983 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 30 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1992)
133, 134 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1986 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 33, 34 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1993)
135 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1986 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? a ex Berlin 219.099a (2002),
extended 4xGel2ER 35 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1993)
136 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1986 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 36 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1994)
137, 138 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1987 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 37, 38 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1993)
139, 140 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1987 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 39, 40 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1994)
141-146 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1987 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 41-46 by MGB (1998),
modernized by Bautzen (1994)
147, 148 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1988 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 47, 48 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1994)
149, 150 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1988 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 49, 50 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1995)
168, 169 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1981 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 68, 69 by MGB (1998),
modernized by Bautzen (1995), ex 15, 16 (1994)
170 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1982 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 70 by MGB (1998),
modernized by Bautzen (1995), ex 26 (1994)
171 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1990 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? extended 4xGel2ER 71 by MGB (1997),
modernized by Bautzen (1995), ex Erfurt 554 (1991)
Works trams Latest update: 11-05-2020
# Type Arrangement Manufacturer System Built Length Width Output Speed Weight Notes
92 T57 2xZR Gotha ? 1957 ? ? ? ? ? shunter, ex 49 (1987); out of service
901 T57 2xZR Gotha ? 1957 ? ? ? ? ? railgrinder & snow plough, ex 94 (1996), ex 51 (1987)
Heritage trams Latest update: 11-05-2020
# Type Arrangement Manufacturer System Built Length Width Output Speed Weight Notes
24 ? 2xZR WU-MAG ? 1928 ? ? ? ? ? ex Görlitz works car 105 (1984), ex tram 24 (1975)
62 T2-62 2xER Gotha ? 1965 ? ? ? ? ? ex tram 162 (1993), ex 62 (1990)
Heritage trailers Latest update: 11-05-2020
# Type Arrangement Manufacturer Built Length Width Weight Notes
13 ? 2xZR MAN 1928 ? ? ? ex Bad Schandau trailer 13 (1986)
New home trams Latest update: 11-05-2020
#
# Type Arrangement Manufacturer System Built Length Width Output Speed Weight New home Moved New # Notes
3, 4 KT4 4xGel2ER ČKD ? 1979 18.110 2.200 4x45 55 or 65 20.3 Liepāja 2000 237, 238  
5 KT4DC 4xGel2ER ČKD ? 1979 18.110 2.200 4x45 55 or 65 20.3 Görlitz 1998 317 modernized
(1999-2000)
7 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 601  
8 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1983 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 602  
9a KT4 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110* 2.200 4x45* 55 or
65*
20.3* Frankfurt
(Oder)
1991 227a  
9b KT4 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110* 2.200 4x45* 55 or
65*
20.3* ? ? ?  
10 KT4DC 4xGel2ER ČKD ? 1979 18.110 2.200 4x45 55 or 65 20.3 Görlitz 1998 318 modernized
(1999-2000)
11 KT4DC 4xGel2ER ČKD ? 1979 18.110 2.200 4x45 55 or 65 20.3 Görlitz 1998 319 modernized
(1999-2000)
14 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1981 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 611  
15 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1990 18.110 2.200 4x45 65 20.3 Kaliningrad 1999 603 ex 68 (1994);
ex Erfurt 547
(1991)
16 KT4 4xGel2ER ČKD ? 1981 18.110 2.200 4x45 55 or 65 20.3 Liepāja 2000 236  
23 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1982 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 609  
24 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1981 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 612  
25 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 604 ex 2 (1997)
26 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1990 18.110 2.200 4x45 65 20.3 Brandenburg;
Kaliningrad
1997;
1999
153;
605
ex 70 (?)
27 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1983 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad;

1999;
2010
610¹;
-
 
28 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1982 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 608  
31 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1982 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 606  
32 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1983 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Kaliningrad 1999 607  
55 T57 2xZR Gotha ? 1960 ? ? ? ? ? Halle (Saale) 1980 027  
52, 53,
55, 56,
58, 61
KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1990 18.110 2.200 4x45 55 or
65
20.3 Tallinn 2004 (52), (53),
(55), (56),
(58), (61)
 
58 T57 2xZR Gotha ? 1961 ? ? ? ? ? Halle (Saale) 1980 523  
91 T57 2xZR Gotha ? 1957 ? ? ? ? ? Schöneiche;
Istanbul;
Bursa
1990;
2003;
2010
77;
204;
203
ex 48 (1987)
95 T57 2xZR Gotha ? 1960 ? ? ? ? ? Schöneiche;
Istanbul
1990;
2011
78;
(78)
ex 52 (1987)
96 T57 2xZR Waggonb.
Gotha
LEW 1960 10.900 2.200 2x60 50 12.9 Jena;
Naumburg
1991;
2003
114;
38
 
172 KTNF6 6xGel3ER LFc ČKD ? 1990 ? 2.200 4x45 55 or 65 ? Szeged 2009 (172) extended 4xGel2ER
72 by MGB (1996),
modernized by Bautzen
(1995), ex Erfurt 555
(1991)
AllTrams.com © Timo Millitz: 2006-2020