Munich (München) | network map | fleet list
opened: 23-06-1895 | gauge: 1435 mm | networklength: 71.2 km | power: 750 V
operator: Münchener Verkehrsgesellschaft mbH (MVG) | website: www.mvg-mobil.de
   
   
Trams Last update: 20-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight Notes
2004, 2006,
2010
P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3  
2021, 2028,
2031
P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3  
2101-2107 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1994 27.390 2.300 3x120 60 31  
2108-2117 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31  
2118 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2119 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2013)
2120 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31  
2121 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2010)
2123 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2124, 2125 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2010)
2126, 2127 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2128, 2129 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2011)
2130, 2131 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2132, 2133 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2011)
2134 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2135-2138 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2139 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2011)
2140 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2142-2146 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2013)
2147 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2148 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2013)
2149-2151 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2012)
2152, 2153 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2013)
2154 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31  
2155, 2156 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2013)
2157, 2158 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31  
2159 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 modernized (2013)
2160-2170 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siemens 1997 27.390 2.300 3x120 60 31  
2201 R 3.3 (GT8N) 8xGel4ER LF Adtranz Siemens 1999 36.580 2.300 4x120 60 40.8 leased to Potsdam (2005)
2202-2210 R 3.3 (GT8N) 8xGel4ER LF Adtranz Siemens 2000 36.580 2.300 4x120 60 40.8  
2211-2220 R 3.3 (GT8N) 8xGel4ER LF Adtranz Siemens 2001 36.580 2.300 4x120 60 40.8  
2301 S 1.4 (Variobahn) 6xGel5ER LF Stadler ? 2008 33.940 2.300 8x45 60 40  
2302-2304 S 1.4 (Variobahn) 6xGel5ER LF Stadler ? 2009 33.940 2.300 8x45 60 40  
2311-2320 S 1.5 (Variobahn) 6xGel5ER LF Stadler ? 2011 33.940 2.300 8x45 60 40  
2801-2808 T 1.6 (Avenio) 4xGel??? LF Siemens ? 2013 36.850 2.300 3x240 60 47.8  
   
   
Trailers Last update: 20-09-2013
   
# Type Classific. Manufact. Built Length Width Wight Notes
3003-3005, 3010, 3012, 3013 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2  
3037 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2  
   
   
Works trams Last update: 20-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight Notes
2924 Sch 2.64 3xER Rathgeber ? 1959 13.250 2.200 2x75 70 17.2 instruction car; modernized (2007); ex tram 2498 (?)
2942 FK 1.8 4xER MAN ? 1926 8.870 2.050 2x44 30 14.9 overhead car; ex 42 (1970); ex post tram 7 (1961)
2991 M 5.65 3XER Rathgeber ? 1965 13.250 2.200 2x100 70 17.4 shunter; ex tram 2662 (1999); ex 1041 (1970-71)
2993 M 5.65 3XER Rathgeber ? 1965 13.250 2.200 2x100 70 17.4 shunter; ex tram 2658 (2001); ex 1037 (1970-71)
   
   
Works trailers Last update: 20-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight Notes
3998 me 1.8 2x?? MVG 1970 ? ? ?  
   
   
Historical trams Last update: 20-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight Out Notes
256 A 2.2 4xZR Rathgeber ? 1901 9.000 2.100 2x33 30 12.1 1976  
378 ? ? Duewag ? 1950 ? ? ? ? ? 2005 owned by Deutschen Museum;
ex Düsseldorf 378 (2006);
ex works tram 5278 (2005);
ex tram 378 (1985)
490 D 6.3 4xER Böker ? 1911 ? ? ? ? ? ? out of service; new body (1955)
539 E 2.8 4xER LHW ? 1925-26 ? ? ? ? ? ? out of service
624 E 3.8 4xER Schöndorff ? 1926 ? ? ? ? ? ? out of service
642 F 2.10 4xER HAWA ? 1929-30 ? ? ? ? ? ? out of service
670 G 1.8 4xER LHW ? 1925-26 ? ? ? ? ? ? out of service; ex 2964 (1995);
ex 670 (1970); new body (1944)
721 J 1.30 2xER Fuchs /
Uerdingen
? 1944 10.400 2.160 2x60 30 10.7 ?  
490 D 6.3 4xER Rathgeber ? 1911 10.600 2.050 2x33 30 14.35 ? modernized (1955)
2009 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ?  
2412 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1957 13.250 2.200 2x75 70 17.2 ? ex 888 (1972)
2443 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1957-58 13.250 2.200 2x75 70 17.2 ? ex 919 (1972)
2616, 2668 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1965 13.250 2.200 2x100 70 17.4 ? ex 1025, 1047 (1970)
2903 SSR 2.59 2xER Schörling ? 1958 ? ? ? ? ? ? out of service;
ex grinding car 36 (1970)
2930, 2931 SA 2.30 2xER Uerdingen ? 1948-49 ? ? ? ? ? ? salt car; ex tram 748, 743 (1974)
2946 TU 1.8 4xER MAN ? 1926 ? ? ? ? ? ? overhead car; ex 46 (1970);
ex post tram 9 (1966)
2973 G 1.8 4xER LHW ? 1926 ? ? ? ? ? ? out of service; ex 680 (1970);
new body (1944)
   
   
Historical trailers Last update: 20-02-2011
   
# Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight Out Notes
273 ? 2xZR MAN 1891 ? ? ? ? horse tram; ex 58 (1973); ex 75 (1958);
ex Nuremberg A162 (1951); ex A49 (1947);
ex trailer 94 (1920)
1334 e 5.49 2xER Man 1927 ? ? ? ? out of service; ex 3953 (1973); ex 1334 (1970)
1351 f 1.54 2xER HAWA 1929 ? ? ? ?  
1401 f 2.54 2xER Rathgeber 1929-30 ? ? ? ? out of service
1456 g 1.48 2xER MAN 1925-26 ? ? ? ? out of service; new body (1944)
1472 g 1.49 2xER MAN 1927 ? ? ? ? out of service; new body (1944)
1509 i 1.56 2xER Uerdingen 1944 ? ? ? ? out of service
3014 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 2002  
3039 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 2002  
3113 i 4.34 2xER Rathgeber 1952 ? ? ? ? out of service; ex Wehmingen 3113 (1992); ex 1598 (1972)
3390 m 3.64 3xER Rathgeber 1953 ? ? ? ? out of service; ex 1614 (1974)
3407 m 4.65 3xER Rathgeber 1957 13.250 2.200 12.3 ? ex 1710 (1973)
3463 m 4.65 3xER Rathgeber 1958 13.250 2.200 12.3 ? out of service; ex 1766 (1973)
3545 m 5.65 3xER Rathgeber 1964 13.250 2.200 ? ? out of service; ex 1846 (1970)
3901 s 4.48 2xER MAN 1926 ? ? ? ? out of service; salt car; ex 2830 (1970); ex 2801 (1960);
ex post car ? (?)
3908 s 3.50 2xER Rathgeber 1928 ? ? ? ? salt car; out of service; ex 2848 (1970)
3921 q 5.50 2xER Rathgeber 1929 ? ? ? ? works car; out of service; ex 2871 (1970);
ex transport car (1960); ex 871 (1954)
3922 q 5.50 2xER Rathgeber 1929 ? ? ? ? transport car; out of service; ex Wehmingen 3922 (1992);
ex 2872 (1970); ex 872 (1954)
3942 sp 2.55 2xER Rathgeber 1940 ? ? ? ? snow plough; out of service; ex 2912 (1970); ex 912 (1954)
   
   
New home trams Last update: 20-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight New home Moved New # Notes
2003 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2003  
2004 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2001 2004  
2007 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 1998 -  
2008 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Bucharest 1997 2008  
2011 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 1997 -  
2012 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 2005 -  
2013 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2001 2013  
2014 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 2000 -  
2015 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Fire depart. 1997 -  
2016 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 1998 -  
2017 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2017  
2018 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 1993 -  
2019 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 2005 -  
2020 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2020  
2022 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 2005 -  
2023 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2001 2023  
2024 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2003 2024  
2025 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 2000 -  
2026 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2003 2026  
2027 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 1994 -  
2029 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 1997 -  
2030 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2030  
2032 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2003 2032  
2033 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Bucharest 1997 2033  
2034, 2035 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2034, 2035  
2036-2039 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2001 2036-2039  
2040 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2003 2040  
2041 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2041  
2042 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2001 2042  
2043 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2043  
2044 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1969 16.700 2.350 4x81 80 23.3 Timişoara 2000 2044  
2122 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF AEG Siem. 1995 27.390 2.300 3x120 60 31 2003 -  
2141 R 2.2 (GT6N) 6xGel3ER LF Adtranz Siem. 1996 27.390 2.300 3x120 60 31 2006 -  
2410 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest ? 2410  
2413 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1958 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest 1998 2413  
2416, 2425 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest ? 2416, 2425  
2433 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest;
?;
?
2433;
-
 
2443 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Wrocław 1997 2443  
2461 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest ? 3474  
2465 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest;
?;
?
2465;
-
 
2466 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest ? 2466  
2484, 2490 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest 2000 2484, 2490  
2493, 2494 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest;
?;
?
2493, 2494;
-
 
2495 M 4.65 3xER Rathgeber ? 1956-59 13.250 2.200 2x75 70 17.2 Bucharest ? 2495  
2512 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1963-64 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Timişoara 1997 25  
2513 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1963-64 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Bucharest 2000 2513  
2519 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1963-64 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Timişoara 1997 26  
2523 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1963-64 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Bucharest 2000 2523  
2535 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1963-64 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Bucharest 2000 2535  
2603 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1964-65 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Bucharest 2000 2603  
2613, 2618 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1964-65 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Timişoara 1997 23, 21  
2656 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1964-65 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Sydney ? 2656  
2660, 2661 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1965 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Timişoara 1997 24, 22  
2666 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1964-65 13.250 2.200 2x100 70 17.4 Sydney ? 2666  
2701 R 1.1 (GT6N) 6xGel3ER LF MAN Siem. 1990 26.500 2.300 3x120 70 27.1 Norrköping 1999 22 protot.
2702 R 1.1 (GT6N) 6xGel3ER LF MAN Siem. 1991 26.500 2.300 3x120 70 27.1 Norrköping 1999 23 protot.
2703 R 1.1 (GT6N) 6xGel3ER LF MAN Siem. 1991 26.500 2.300 3x80 70 27.1 Bremen;
Norrköping
1999;
2001
(2703);
24
protot.
2902 ? ? Schörling ? 1955 ? ? ? ? ? Wehming.;
Essen;
Wehming.;
Utrecht
1976;
1977;
2001;
2008
652;
652;
652;
?
grind.
car
2985 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Bucharest 1998 2985  
   
   
New home trailers Last update: 10-10-2013
   
# Type Classific. Manufact. Built Length Width Wight New home Moved New # Notes
3006 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 Bucharest 1998 3006  
3007 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 1998 -  
3008 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2001 3008  
3009 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2003 3009  
3011 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 ? -  
3016 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2000 3016  
3018 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1966-68 16.700 2.350 16.2 Bucharest ? 3018  
3019 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2000 3019  
3020, 3021 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2001 3020, 3021  
3022 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2000 3022  
3023, 3024 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2003 3023, 3024  
3027 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2001 3027  
3028, 3029 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2000 3028, 3029  
3031, 3033 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2001 3031, 3033  
3034, 3035 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2000 3034, 3035  
3036 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2003 3036  
3040 p 3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 Timişoara 2001 3040  
3416 m 4.65 3xER Rathgeber 1956-59 13.250 2.200 12.3 Wrocław 1997 3416  
3474 m 4.65 3xER Rathgeber 1956-59 13.250 2.200 12.3 Bucharest ? 3474  
3479, 3490 m 4.65 3xER Rathgeber 1956-59 13.250 2.200 12.3 Bucharest 1998 3479, 3490  
3504, 3508, 3510 m 5.65 3xER Rathgeber 1963-64 13.250 2.200 ? Timişoara 1997 32, 29, 27  
3518 m 5.65 3xER Rathgeber 1963-64 13.250 2.200 ? Bucharest 1998 3518  
3521, 3527, 3532 m 5.65 3xER Rathgeber 1963-64 13.250 2.200 ? Timişoara 1997 30, 28, 31  
3945 ? ? ? ? ? ? ? Brasov; ?; 2003 3945 snow plough
AllTrams.com © Timo Millitz: 2006-2020