Timişoara | network map | fleet list
opened: ? | gauge: 33 mm | networklength: 47 km | power: ? V
operator: Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT) | website: www.ratt.ro
   
   
Trams Last update: 22-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight Notes
21 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1964-65 13.250 2.200 2x100 70 17.4 ex Munich 2618 (1997)
22 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1965 13.250 2.200 2x100 70 17.4 ex Munich 2661 (1997)
23 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1964-65 13.250 2.200 2x100 70 17.4 ex Munich 2613 (1997)
24 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1965 13.250 2.200 2x100 70 17.4 ex Munich 2660 (1997)
25, 26 M 5.65 3xER Rathgeber ? 1963-64 13.250 2.200 2x100 70 17.4 ex Munich 2512, 2519 (1997)
102,
105-107
GT8 (A4Z) 8xGel3ER Duewag ? 1959 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 102, 105-107 (1995);
ex 2, 5-7 (1982)
109 GT8 (K4) 8xGel3ER DWM / WU BBC 1964 26.008 2.373 2x120 60 28.8 ex Karlsruhe 175 (2000);
ex 6xGel2ER (1975)
110 GT8 (A4Z) 8xGel3ER Rastatt ? 1959 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 110 (2000);
ex 10 (1982); ex 6xGel2ER (1964)
114, 115 GT8 (K4) 8xGel3ER Rastatt ? 1959 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 114², 115² (2000);
ex 14, 15 (1982); ex 6xGel2ER (1961)
160 GT6 (K4) 6xGel2ER DWM ? 1963 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 160 (2000)
163 GT6 (K4) 6xGel2ER DWM ? 1963 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 163 (2000)
166 GT6 (K4F) 6xGel2ER DWM ? 1963 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 166 (2000)
167 GT8 (K4F) 8xGel3ER DWM ? ? ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 177 (2000);
b ex 151b (1986)
168 GT6 (K4F) 6xGel2ER DWM ? 1964 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 168 (2000)
170-172 GT6 (K4F) 6xGel2ER DWM ? 1964 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 170-172 (2000)
174 GT8 (K4) 8xGel3ER DWM / WU BBC 1964 26.008 2.373 2x120 60 28.8 ex Karlsruhe 176 (2000);
ex 6xGel2ER (1975)
279, 280,
282, 283,
285, 288,
289
TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1976 ? ? ? ? ?  
290 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1977 ? ? ? ? ?  
291 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1975 ? ? ? ? ? ex 252 (?)
292-296 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1977 ? ? ? ? ?  
297 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? ? ? ? ? ? ?  
299 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1975 ? ? ? ? ? ex 250 (?)
301 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1977 ? ? ? ? ?  
307 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1975 ? ? ? ? ? ex 258 (?)
311 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1977 ? ? ? ? ?  
313, 317,
319
TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1978 ? ? ? ? ?  
333 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1983 ? ? ? ? ?  
338, 339 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1985 ? ? ? ? ?  
343 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1989 ? ? ? ? ?  
344, 346 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1986 ? ? ? ? ?  
350, 351,
353
TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1988 ? ? ? ? ?  
355, 357,
358
TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1989 ? ? ? ? ?  
360 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1989 ? ? ? ? ? ex Reşiţa 41 (1991)
363 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1984 ? ? ? ? ?  
2003 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2003 (2000)
2004, 2013 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1967 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2004, 2013 (2001)
2017, 2020 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2017, 2020 (2000)
2023 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2023 (2001)
2024, 2026 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2024, 2026 (2003)
2030 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2030 (2000)
2032 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2032 (2003)
2034, 2035 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2034, 2035 (2000)
2036-2039 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2036-2039 (2001)
2040 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2040 (2003)
2041 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2041 (2000)
2042 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2042 (2001)
2043 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1968 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2043 (2000)
2044 P 3.16 4xGel2ER Rathgeber ? 1969 16.700 2.350 4x81 80 23.3 ex Munich 2044 (2000)
3420-3422,
3426, 3429,
3432, 3434,
3435, 3441,
3443
GT4b 4xGel2ER Hansa ? 1963 ? ? ? ? ? ex Bremen 3420-3422, 3426, 3429,
3432, 3434, 3435, 3441, 3443 (1995)
3447 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3447 (1998)
3448 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3448 (1996)
3449 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3449 (1997)
3450 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3450 (1996)
3451 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3451 (1998)
3452 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3452 (1995)
3453 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3453 (1997)
3454, 3455 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3454, 3455 (1996)
3457 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3457 (1997)
3458, 3459,
3461, 3463
GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3458, 3459, 3461,
3463 (1996)
3464 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3464 (1997)
3465 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3465 (1996)
3466, 3468 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3466, 3468 (1998)
3469, 3471,
3472
GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3469, 3471, 3472 (1996)
3473 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex 3470 (1998);
ex Bremen 3470 (1995)
3474 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1967 ? ? ? ? ? ex Bremen 3474 (1997)
3475, 3476 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1968 ? ? ? ? ? ex Bremen 3475, 3476 (1997)
3477 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1968 ? ? ? ? ? ex Bremen 3477 (1995)
3478, 3479 GT4c 4xGel2ER Hansa ? 1968 ? ? ? ? ? ex Bremen 3478, 3479 (1998)
3502, 3503,
3506, 3508,
3511
GT4d 4xGel2ER Wegmann ? 1973 ? ? ? ? ? ex Bremen 3502, 3503, 3506, 3508,
3511 (2002)
- TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? ? ? ? ? ? ? party tram
(109) A4Z (GT8) 8xGel3ER Rastatt ? 1959 ? 2.400 ? ? ? ex Karlsruhe 109 (2000); ex 9 (1982);
ex 6xGel2ER (1967)
(825) N 8xGel3ER Duewag ? 1963 25.645 2.350 2x110 ? 22 ex Frankfurt am Main 825 (2004)
(827) N 8xGel3ER Duewag ? 1963 25.645 2.350 2x110 ? 22 ex Frankfurt am Main 827 (2004)
(828) N 8xGel3ER Duewag ? 1963 25.645 2.350 2x110 ? 22 ex Frankfurt am Main 828 (2004)
(829) N 8xGel3ER Duewag ? 1963 25.645 2.350 2x110 ? 22 ex Frankfurt am Main 829 (2004)
(830) N 8xGel3ER Duewag ? 1963 25.645 2.350 2x110 ? 22 ex Frankfurt am Main 830 (2004)
(2418) GT6 6xGel2ER Duewag Kiepe 1958 19.095 2.350 2x120 ? 23.3 ex Düsseldorf 2418 (2006)
(2502) GT6 6xGel2ER Duewag Siemens 1956 19.095 2.350 2x120 ? 23.3 ex Düsseldorf 2502 (2006)
(2504) GT6 6xGel2ER Duewag Siemens 1956 19.095 2.350 2x120 ? 23.3 ex Düsseldorf 2504 (2006)
(2518) GT6 6xGel2ER Duewag Siemens 1958 19.095 2.350 2x120 ? 23.3 ex Düsseldorf 2518 (2006)
   
   
Trailers Last update: 10-10-2013
   
# Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight Notes
27-32 m 5.65 3xER Rathgeber 1963-64 13.250 2.200 ? ex Munich 3510, 3527, 3508, 3521,
3532, 3504 (1997)
49, 50, 52, 53, 55, 58 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1976 ? ? ?  
59² TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1974 ? ? ?  
60 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1977 ? ? ?  
61 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1975 ? ? ? ex 22 (?)
63 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1977 ? ? ?  
64 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1975 ? ? ?  
65 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1973 ? ? ?  
66 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1976 ? ? ? ex 59¹ (?)
67 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? ? ? ?  
69, 71, 77, 79 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1977 ? ? ?  
83, 87, 89 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1978 ? ? ?  
108, 109 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1985 ? ? ?  
113, 114 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1986 ? ? ?  
120, 121, 123 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1988 ? ? ?  
125, 128 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1989 ? ? ?  
130 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1989 ? ? ? ex Reşiţa 42 (1991)
132 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1988 ? ? ? ex 122 (?)
133 TIMIŞ 2 4xER Timişoara 1983 ? ? ?  
3008 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3008 (2001)
3009 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3009 (2003)
3016 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1967 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3016 (2000)
3019 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3019 (2000)
3020, 3021 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3020, 3021 (2001)
3022 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3022 (2000)
3023, 3024 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3023, 3024 (2003)
3027 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3027 (2001)
3028, 3029 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3028, 3029 (2000)
3031, 3033 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3031, 3033 (2001)
3034, 3035 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3034, 3035 (2000)
3036 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3036 (2003)
3040 p3.17 4xGel2ER Rathgeber 1968 16.700 2.350 16.2 ex Munich 3040 (2001)
3601 GB4 4xGel2ER Hansa 1959 ? ? ? ex Bremen 3601 (1995)
3604, 3608, 3609 GB4a 4xGel2ER Hansa 1962 ? ? ? ex Bremen 3604, 3608, 3609 (1995)
3616 GB4a 4xGel2ER Hansa 1962 ? ? ? ex Bremen 3616 (1996)
3620 GB4c 4xGel2ER Hansa 1966 ? ? ? ex Bremen 3620 (1997)
3621 GB4c 4xGel2ER Hansa 1966 ? ? ? ex Bremen 3621 (1996)
3622 GB4c 4xGel2ER Hansa 1966 ? ? ? ex Bremen 3622 (1997)
3623 GB4c 4xGel2ER Hansa 1966 ? ? ? ex Bremen 3623 (1995)
3624 GB4c 4xGel2ER Hansa 1966 ? ? ? ex Bremen 3624 (1998)
3625-3628 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3625-3628 (1996)
3630 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3630 (1997)
3631 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3631 (1997)
3632 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3632 (1998)
3635, 3636 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3635, 3636 (1996)
3637-3639 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3637-3639 (1997)
3640 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3640 (1996)
3642 GB4c 4xGel2ER Hansa 1967 ? ? ? ex Bremen 3642 (1997)
3644 GB4c 4xGel2ER Hansa 1968 ? ? ? ex Bremen 3644 (1996)
3645, 3646, 3648 GB4c 4xGel2ER Hansa 1968 ? ? ? ex Bremen 3645, 3646, 3648 (1998)
3701-3704, 3708 GB4d 4xGel2ER Wegmann 1973 ? ? ? ex Bremen 3701-3704, 3708 (2002)
(1639) B4 4xER Duewag 1960 ? ? ? ex Düsseldorf 1639 (2006)
   
   
Works trams Last update: 22-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight Notes
250 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1975 ? ? ? ? ?  
341 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1976 ? ? ? ? ? ex 273 (?)
6010 ? 2xZR Simmering ? 1912 ? ? ? ? ? ex Mariazell 6010 (1998); ex Vienna 6010 (?)
6054 ? 2xZR Schörling ? 1971 ? ? ? ? ? ex Vienna 6054 (2003)
6411 ? 2xZR Graz ? 1902 / 1958 ? ? ? ? ? ex Mariazell 6411 (1998); ex Vienna 6411 (?)
VS 252 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1977 ? ? ? ? ? ex 291 (?)
VS 263 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1979 ? ? ? ? ? ex 322 (?)
VS 271 TIMIŞ 2 4xER Timişoara ? 1976 ? ? ? ? ?  
- ? 2xZR Timişoara ? 1925 ? ? ? ? ? snow plough
- ? 2xZR Timişoara ? 1965 ? ? ? ? ? grinding car
- ? 2xZR AEG? ? ? ? ? ? ? ?  
- ? 4xZR AEG? ? ? ? ? ? ? ?  
   
   
Works trailers Last update: 22-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight Notes
SW2 ? 2x?? BSAG 1975 ? ? ? salt car; ex Bremen SW2 (1998)
   
   
Historical trams Last update: 22-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight Out Notes
- Vo58 2xER Bucureşti ? 1961 ? ? ? ? ? ?  
- T1 2xER Timişoara ? 1962 ? ? ? ? ? ?  
- FII 2xER Timişoara ? 1927 ? ? ? ? ? ?  
- FII 2xER Timişoara ? 1927 ? ? ? ? ? ?  
- ? 4x?? Electro ? 1978 ? ? ? ? ? ? ex Bucharest 6026 (1999)
   
   
Historical trailers Last update: 22-09-2013
   
# Type Classification Manufacturer Built Length Width Wight Out Notes
1869 ? 2x?? Wien 1998 ? ? ? ? horse car, replica
- ? 4x?? Electro 1978 ? ? ? ? ex Bucharest 6207 (1999)
   
   
New home trams Last update: 22-09-2013
   
# Type Classific. Manufact. System Built Length Width Power Speed Wight New home Moved New # Notes
111 GT8 (A4Z) 8xGel3ER Rastatt ? 1959 ? 2.400 ? ? ? 2002 - ex Karlsruhe 111 (2000);
ex 11 (1982); ex 6xGel2ER (1964)
143-146 GT8 (K4Z) 8xGel3ER DWM ? 1959 ? 2.400 ? ? ? 2002 - ex Karlsruhe 143-146 (1995)
152 GT8 (K4) 8xGel3ER DWM ? 1961 ? 2.400 ? ? ? 2002 - ex Karlsruhe 152 (1995)
153 GT8 (K4) 8xGel3ER DWM ? 1961 ? 2.400 ? ? ? 2005 - ex Karlsruhe 153 (1995)
169 GT6 (K4F) 6xGel2ER DWM ? 1964 ? 2.400 ? ? ? 2002 - ex Karlsruhe 169 (2000)
AllTrams.com © Timo Millitz: 2006-2020