Almaty (Алматы) | network map | fleet list
opened: 01-12-1937 | gauge: 1524 mm | networklength: 31.5 km | power: 550 V
operator: ? (AET) | website: www.aet.kz
   
   
Trams Last update: 19-09-2013
   
# Type Classification Manuf. System Built Length Width Power Speed Wight Notes
1001 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 219.038 (1998)
1002¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2004); ex Berlin 219.039 (1998)
1002² T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 pick car; ex Chemnitz 480 (2004)
1003¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2002); ex Berlin 219.044 (1998)
1003²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1977 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1003²(B); ex Schwerin 118 (2004);
modernized, ex 238 (1993)
1003²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1977 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1003²(A);
ex Schwerin 218 (2004); mod., ex 239 (1993)
1004 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 219.073 (1998)
1005(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1005(B); ex Schwerin 125 (2004);
modernized, ex 1252 (1994); ex 252 (1992)
1005(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1005(A);
ex Schwerin 225 (2004);
modernized, ex 1253 (1994); ex 253 (1992)
1006¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2003); ex Berlin 219.094 (1998)
1006²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1006²(B); ex Schwerin 122 (2004);
modernized, ex 1246 (1993); ex 246 (1992)
1006²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1006²(A);
ex Schwerin 222 (2004);
modernized, ex 1247 (1993); ex 247 (1992)
1007 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 219.093 (1998)
1008¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2002); ex Berlin 219.090 (1998)
1008²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1977 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 ex Schwerin 119 (2004); mod., ex 240 (1993)
1009 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 219.096 (1998)
1010¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1979 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2004); ex Berlin 219.151 (1998)
1010²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1977 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1010²(B); ex Schwerin 117 (2004);
modernized, ex 236 (1993)
1010²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1977 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1010²(A);
ex Schwerin 217 (2004); mod., ex 237 (1993)
1011 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 219.161 (1998)
1012¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2004); ex Berlin 9138 (1999);
ex 219.138 (1992)
1012² T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 482 (2004)
1013 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2004); ex Berlin 9021 (1999);
ex 219.021 (1992)
1014 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9164 (1999); ex 219.164 (1992)
1015 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9192 (1999); ex 219.192 (1992)
1016 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9037 (1999); ex 219.037 (1992)
1017 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9057 (1999); ex 219.057 (1992)
1018 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9056 (1999); ex 219.056 (1992)
1019 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9088 (1999); ex 219.088 (1992)
1020 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9184 (1999); ex 219.184 (1992)
1021¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2003); ex Berlin 9063 (1999);
ex 219.063 (1992)
1021²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1021²(B); ex Schwerin 124 (2004);
modernized, ex 1250 (1994); ex 250 (1992)
1021²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1021²(A);
ex Schwerin 224 (2004);
modernized, ex 1251 (1994); ex 251 (1992)
1022 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9076 (1999); ex 219.076 (1992)
1023 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9043 (1999); ex 219.043 (1992)
1024¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9071 (1999); ex 219.071 (1992)
1024² T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 474 (2004)
1026 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9174 (1999); ex 219.174 (1992)
1027¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9140 (1999); ex 219.140 (1992)
1028 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9195 (1999); ex 219.195 (1992)
1029 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2004); ex Berlin 9173 (1999);
ex 219.173 (1992)
1030 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9079 (1999); ex 219.079 (1992)
1031 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9034 (1999); ex 219.034 (1992)
1032 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9084 (1999); ex 219.084 (1992)
1033¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2002); ex Berlin 9196 (1999);
ex 219.196 (1992)
1033²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1981 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1033²(B); ex Schwerin 142 (2004);
modernized, ex 286 (1994)
1033²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1981 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1033²(A);
ex Schwerin 242 (2004); mod., ex 287 (1994)
1034¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1977 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2004); ex Berlin 9068 (1999);
ex 219.068 (1992)
1034²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1034²(B); ex Schwerin 121 (2004);
modernized, ex 244 (1993)
1034²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1034²(A);
ex Schwerin 221 (2004); mod., ex 245 (1993)
1035¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2003); ex Berlin 9194 (1999);
ex 219.194 (1992)
1035²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1035²(B); ex Schwerin 127 (2004);
modernized, ex 256 (1994)
1035²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1035²(A);
ex Schwerin 227 (2004); mod., ex 257 (1994)
1036 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9165 (1999); ex 219.165 (1992)
1037 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9181 (1999); ex 219.181 (1992)
1038¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2003); ex Berlin 9168 (1999);
ex 219.168 (1992)
1038²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1038²(B); ex Schwerin 120 (2004);
modernized, ex 242 (1993)
1038²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1038²(A);
ex Schwerin 220 (2004); mod., ex 243 (1993)
1039 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1986 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9479 (2000); ex 219.479 (1992)
1040¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1985 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2003); ex Berlin 9400 (2000);
219.400 (1992)
1040²(A) T3DC1 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1040²(B); ex Schwerin 123 (2004);
modernized, ex 1248 (1994); ex 248 (1992)
1040²(B) T3DC2 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1040²(A);
ex Schwerin 223 (2004);
modernized, ex 1249 (1994); ex 249 (1992)
1041 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1986 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9475 (2000); ex 219.475 (1992)
1042 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1985 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9397 (2000); ex 219.397 (1992)
1043 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1985 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9399 (2000); ex 219.399 (1992)
1044 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1986 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9476 (2000); ex 219.476 (1992)
1045 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1985 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9402 (2000); ex 219.402 (1992)
1046 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1986 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9480 (2000); ex 219.480 (1992)
1047 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1975 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9317 (2000); ex Leipzig 1305 (1985)
1048 KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1975 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9316 (2000); ex Leipzig 1304 (1985)
1049¹ KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 out of service (2004); ex Berlin 219.171 (1998)
1049² T3D 4xER ČKD ČKD 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 496 (2004)
1050 T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 459 (2002)
1051¹ T3D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 out of service (2003); ex Chemnitz 422 (2002)
1051² T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 481 (2004)
1052 T3D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 420 (2002)
1053² T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 473 (2004)
1054 T3D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 419 (2002)
1055 T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 460 (2002)
1056 T3D 4xER ČKD ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 446 (2002)
1057¹ T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 out of service (2003); ex Chemnitz 471 (2002)
1057² T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 479 (2004)
1058¹ T3D 4xER ČKD ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 447 (2004)
1058² T3DC1 4xER ČKD AEG 1977 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1059; ex Schwerin 117 (2004);
modernized, ex 236 (1993)
1059 T3DC2 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1058²;
ex 1027²(B) (2004); ex Schwerin 226 (2004);
modernized, ex 1255 (1994); ex 255 (1992)
1060 T3DC1 4xER ČKD AEG 1979 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 coupled with 1061²; ex 1027²(A) (2004);
ex Schwerin 126 (2004);
modernized, ex 1254 (1994); ex 254 (1992)
1061¹ T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 478 (2004)
1061² T3DC2 4xER ČKD AEG 1978 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; coupled with 1060;
ex 1008²(B) (2004); ex Schwerin 219 (2004);
modernized; ex 241 (1993)
1063 T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 466 (2004)
(107) T3DC 4xER ČKD AEG 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 ex Schwerin 107 (2004); mod., ex 214 (1993)
(110) T3DC 4xER ČKD AEG 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 ex Schwerin 110 (2004); mod., ex 220 (1993)
(117) T3DC 4xER ČKD AEG 1977 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 ex Schwerin 117 (2004); mod., ex 236 (1993)
(207) T3DC 4xER ČKD AEG 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 or
65
17.3 motorized trailer; ex Schwerin 207 (2004);
modernized, ex 215 (1993)
(445) T3D 4xER ČKD ČKD 1974 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex Chemnitz 445 (2002)
(472) T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 pick car; ex Chemnitz 472 (2002)
(475) T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 pick car; ex Chemnitz 475 (2004)
(476) T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 pick car; ex Chemnitz 476 (2004)
(477) T3D 4xER ČKD ČKD 1976 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 pick car; ex Chemnitz 477 (2004)
(9095) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1978 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9095 (1999); ex 219.095 (1992)
(9167) KT4D 4xGel2ER ČKD ČKD 1980 18.110 2.200 4x45 55 20.3 ex Berlin 9167 (1999); ex 219.167 (1992)
   
   
Works trams Last update: 10-08-2011
   
# Type Classification Manufacturer System Built Length Width Power Speed Wight Notes
1053¹ T3D 4xER ČKD ČKD 1970 14.000 (15.200) 2.500 4x43 55 17.3 ex tram (2003); ex Chemnitz 423 (2002)
AllTrams.com © Timo Millitz: 2006-2020